Scroll to top

THE STORIES FROM GHANA

HISTORIE Z GHANY

Stories from Ghana

Tell us about your world: your life and your country!

Opowiedz nam o swoim świecie: o twoim życiu i kraju!

We want to know more about Ghana – in stories and illustrations! We are curious to hear
Ghanian legends and tales, or just your personal stories from home, school or about your friends.
So… we cordially invite all children between the age of 10 – 15 from Ghana
to join “The stories from Ghana” competition.

Chcemy wiedzieć więcej o Ghanie – poprzez historie i ilustracje! Ciekawią nas tradycyjne opowieści i legendy z Ghany, a także twoje osobiste historie, z domu, szkoły czy o twoich bliskich.

Zatem… serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10 – 15 lat z Ghany
do dołączenia do konkursu „Historie z Ghany”.

Stories from Ghana

Send your works – stories and illustrations – by 15th May 2018 to:
Prześlij swoje prace – historie i ilustracje – do 15 maja 2018 r. na adres:

START FROM GHANA FOUNDATION
13/1, Rev. Fiawoo Street
Community 10, Tema
Greater Accra, Ghana

or by email to:
albo e-mailem na:
hello@startfromghana.org

The main winner will get an educational grant sponsored by the Children of Africa Foundation
and supported by the Start From Ghana Foundation!

Główny zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci stypendium edukacyjnego ufundowanego
przez Fundację Dzieci Afryki i wspieraną przez Fundację Start from Ghana.

We are waiting for your work!

Czekamy na Wasze prace!

Here you will find the terms of the contest and the application form.

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów i regulamin konkursu, a także formularz aplikacyjny.

Click the button below to download the application form
Kliknij poniższy przycisk by pobrać formularz zgłoszeniowy

Click the button below to download the competition terms
Kliknij poniższy przycisk by pobrać regulamin konkursu