Scroll to top

ABOUT

O NAS

FOUNDATION

FUNDACJA

The Foundation was formally set up in January 2016, but it has been operating in Ghana since 2013. During her stay on a volunteer programme, Monika Kaczmarzyk (now Quarcoo), moved by the situation of mothers working with children on a palm farm, decided to build in the village Duadze a kindergarten. It was named Janusz Korczak DAY CARE CENTER.

Construction and equipment for the kindergarten cost approx. PLN 24,000 / 6000 EUR (acquired from private donors). The work, carried out with the help of the villagers, took approx. 6 months.

Fundacja działa od stycznia 2016 roku, jednak działania w Ghanie prowadzimy od roku 2013, gdy w czasie pobytu na programie wolontariackim Monika Kaczmarzyk (obecnie Quarcoo), poruszona sytuacją matek pracujących z dziećmi na farmie oleju palmowego, zdecydowała się wybudować we wiosce Duadze przedszkole dla dzieci, JANUSZ KORCZAK DAY CARE CENTER.

Budowa i wyposażenie przedszkola kosztowało ok. 24.000 PLN / 6000 EUR (pozyskane od osób prywatnych). Prace, prowadzone przy zaangażowaniu mieszkańców wioski, zajęły ok. 6 miesięcy.

Kindergarten

KINDERGARTEN

PRZEDSZKOLE

Currently the nursery takes care of about 100 children.The building is equipped with 2 classrooms and a covered patio. It employs 7 teachers and has taken care of approx. 100 children. The building has a kitchen, providing daily meals.
The Foundation’s activities are focused around this venue.

Obecnie przedszkole obejmuje opieką około 100 dzieci. Budynek wyposażony jest w 2 pomieszczenia do zajęć i zadaszone patio do leżakowania. Przedszkole zatrudnia 7 nauczycieli. Budynek posiada kuchnię, wydającą codziennie posiłki. Działania Fundacji skupiają się wokół tego ośrodka.

OBJECTIVES

CELE

1.

Educational activities and protection for pre-school children.

Edukacja i opieka, obejmująca dzieci w wieku przedszkolnym.

2.

Providing equal opportunities for children from villages and cities.

wyrównywanie szans dzieci ze wsi i miasta.

3.

Child care and nutrition program conducted with the involvement of families.

Program opieki nad dziećmi program odżywania prowadzony przy zaangażowaniu rodzin dzieci.

4.

Education in personal hygiene, sexual education, personal development for women and youth (club for young people and meetings for women).

Edukacja zawodowa i seksualna, edukacja w zakresie higieny osobistej, rozwój osobisty - prowadzone w ramach klubu dla młodzieży oraz spotkań dla kobiet.