Scroll to top

A scholarship of PLN 3,000 (over 700 EUR) for Kofi and Joesph

A scholarship of PLN 3,000 (over 700 EUR) for Kofi and Joesph

Janusz Korczak’s Educational Center is primarily an educational activity for the kids from Duadze and several surrounding villages. Thanks to the kindergarten, the kids are looked after and can participate in educational activities during the day. This enormous amount of work would not be possible without your support and belief that the impossible does exist. The group of teachers, working with our kids every day, deserves special appreciation. Without them, the little successes would not be possible. We admire the attitude of the teachers, their ambitions and determination, despite the difficulties they face each day.
Thank you for supporting the scholarship fund for our strong male team. And we wish good luck to our students on their educational path.

Fundusz stypendialny w wysokości 3000 zł dla Kofiego i Josepha

Przedszkole Janusza Korczaka to przede wszystkim działalność edukacyjna skierowana do dzieci z wioski Duadze i kilku okolicznych wiosek. Dzięki działalności Przedszkola im. Janusza Korczaka mają one szanse na opiekę i zajęcia edukacyjne w ciągu dnia. Ta praca nie byłaby możliwa bez waszego ogromu wsparcia i wiary w to, że niemożliwe istnieje. Na uznanie zasługuje grupa nauczycieli, która każdego dnia pracuje z dziećmi. Bez nich te małe sukcesy, które odnosimy każdego dnia, nie byłyby możliwe. Hart ducha nauczycieli, ich bezkompromisowość, nawet pomimo trudności którym stawiają czoła każdego dnia, ambicje i marzenia zasługują na uznanie.
Dziękujemy za wsparcie funduszu stypendialnego dla naszego silnego męskiego zespołu. I życzymy powodzenia naszym studentom na tej edukacyjnej drodze!